Pomoc hendikepovaným dospělým

Podporujeme chráněné bydlení a zaměstnávání a projekty zdravotního i sociálního charakteru.

Zjistit více   ›

Hendikepované děti a mladiství

Pomáháme zařízením pečujícím o děti ze zdravotním hendikepem či o děti ohrožené sociálním vyloučením.

Zjistit více   ›

Dlouhodobá péče o seniory

Podporujeme zařízení pečující o seniory v oblastech zdravotně-sociálního charakteru

Zjistit více   ›

Pomoc při pohromách a podpora v tíživé situaci

Pomáháme zaměstnancům KB, které stihla neočekávaná událost.

Zjistit více   ›
Hlavním posláním Nadace Jistota je pomáhat
v konkrétních projektech a podporovat aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti,
zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti.

Srdeční záležitost "Divoká karta" - rozhodněte vy!

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Cílem je umožnit rozšíření a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec - dobrovolník sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje. O podpořených projektech rozhoduje kromě správní rady nadace ještě skupina hodnotitelů z řad našich nejvýznamnějších dárců. Jeden projekt má šanci projít nezávisle na rozhodnutí komisí, o jeho úspěchu rozhodujete vy. Přečtěte si více o jednotlivých projektech a hlasujte o podpoře svého favorita na sociálních sítích pod příspěvkem DIVOKÁ KARTA "lajknutím" příslušného komentáře. Hlasy z různých sítí se sčítají, takže klidně hlasujte na více místech. Hlasovat můžete do 1.10.

číst celé

Nadace Jistota pomáhá zdravotně hendikepovaným

Proběhlo čtvrté a letos poslední kolo Otevřeného fondu Nadace Jistota zaměřené na prevenci sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných. Podpořeny byly čtyři organizace, mezi které jsme rozdělili 735 629 Kč. Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání.

číst celé

Mapa projektů

Nadace Komerční banky Jistota podporuje například hospicy, domovy seniorů, tělesně i mentálně postižené, občany postižené katastrofami a další.

Více informací   ›

Nadace Jistota garantuje účelné a efektivní využití vložených příspěvků pro potřeby jednotlivých projektů.

Ing. Sylva Floríková
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: