První kolo Otevřeného fondu 2019 je zaměřené na ty nejmenší

S koncem roku 2018 jsme zveřejnili Grantový harmonogram na příští rok 2019. První výzvou Otevřeného fondu je výzva zaměřená na ranou péči a péči o předškolní děti. Zejména se jedná o komplexní podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem zvýšení kvality života dětí. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na programy rané péče, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

číst celé

Srdeční záležitost "Divoká karta" - rozhodněte vy!

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Cílem je umožnit rozšíření a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec - dobrovolník sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje. O podpořených projektech rozhoduje kromě správní rady nadace ještě skupina hodnotitelů z řad našich nejvýznamnějších dárců. Jeden projekt má šanci projít nezávisle na rozhodnutí komisí, o jeho úspěchu rozhodujete vy. Přečtěte si více o jednotlivých projektech a hlasujte o podpoře svého favorita na sociálních sítích pod příspěvkem DIVOKÁ KARTA "lajknutím" příslušného komentáře. Hlasy z různých sítí se sčítají, takže klidně hlasujte na více místech. Hlasovat můžete do 1.10.

číst celé

Nadace Jistota pomáhá zdravotně hendikepovaným

Proběhlo čtvrté a letos poslední kolo Otevřeného fondu Nadace Jistota zaměřené na prevenci sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných. Podpořeny byly čtyři organizace, mezi které jsme rozdělili 735 629 Kč. Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání.

číst celé

Poslední kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zdravotně hendikepované

Již IV. a letos poslední kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zdravotně hendikepované. Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce.

číst celé

Skupina KB podporuje aktivní stárnutí

Fond Skupiny KB byl již tradičně zaměřen na podporu kvality života seniorů, zejména na komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. Finanční prostředky do fondu věnovaly dceřiné a sesterské společnosti Komerční banky. Na spolupráci se podílejí Komerční pojišťovna, Penzijní společnost, Modrá pyramida, SG Equipment Finance, ESSOX, Factoring KB a ALD Automotive. Celkem jsme podpořili 8 organizací za 1 177 074 Kč.

číst celé

Třetí kolo Otevřeného fondu je zaměřené na hospicovou a paliativní péči

Již III. letošní kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěných v lůžkových hospicích a podporu mobilní domácí hospicové péče. Zejména se jedná o péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a podporu jejich blízkých. Dále pak aktivity, které směřují ke zlepšení péče o umírající a zlepšování kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí.

číst celé

Nový dlouhodobý projekt v rané péči

Fond, ze kterého Nadace Jistota rozděluje nejvíce peněz, se příznačně jmenuje Fond Jistota a je zaměřen na podporu dlouhodobých projektů, tedy projektů trvajících až tři roky. V loňském roce Nadace v tomto fondu rozdělila přes 4,7 milionu korun. Jeden z našich čerstvých projektů v rámci pilíře „raná péče“ je „AutismPort – unikátní virtuální systém včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem“, který realizuje Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS). Nadace Jistota se na projektu podílí částkou 1 200 000 Kč.

číst celé

Druhé kolo Otevřeného fondu 2018 je zaměřené na děti a dospívající

Další, již II. kolo Otevřeného fondu 2018, je zaměřené na prevenci u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a mládeže. Zejména se jedná o prevenci výchovných a vztahových problémů u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívající mládeže. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

číst celé
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: