Jeden z nových dlouhodobých projektů, který nadace zahajuje v roce 2018 v rámci fondu Jistota, je projekt rané péče zaměřený na pomoc rodinám dětí s autismem. Organizace NAUTIS dostala od nadace 1 200 000 Kč na vznik interaktivního virtuálního prostoru, který bude významnou pomocí pro rodiny autistických dětí.

Poruchy autistického spektra (PAS) jsou stále aktuálnější téma. Epidemiologické studie uvádějí 1 – 2 případy na 100 osob. Teoreticky tedy v České republice žije až 200 000 osob s poruchou autistického spektra a každý rok se narodí 1 tisíc až 2 tisíce dětí s touto diagnózou. Pro lepší představu, tato porucha se tedy vyskytuje častěji než Downův syndrom, DMO, cukrovka nebo ztráta sluchu či zraku.

Jedním z čerstvých projektů v oblasti rané péče je AutismPort – unikátní virtuální systém včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem, který realizuje Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Nadace Jistota projekt podpořila částkou 1,2 milionu korun. S NAUTIS spolupracovala Nadace již v minulosti, když pomohla otevřít nové středisko včasné diagnostiky.

Díky novému projektu budou mít rodiny s dětmi s podezřením nebo diagnózou PAS přístup ke komplexním informacím a dostanou možnost kvalifikované péče kdekoli a kdykoli. Rodiny budou lépe informované, i pokud jde o možnosti a postupy léčby. Množství lidí s autismem totiž dalece přesahuje kapacity specializovaných organizací a zdravotnických zařízení. Chybí také jednotný a komplexní přístup a systém odborné péče, který by zajistil profesionální podporu i lidem ze vzdálených koutů republiky.

AutismPort pro všechny

V České republice je málo kvalifikovaných odborníků na diagnostiku autismu, odborné poradenství a ranou péči. To znamená dlouhé čekací lhůty a mimo hlavní město i špatnou dostupnost sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra. To se nový projekt snaží změnit. Cílem je přenést dlouholeté zkušenosti a know-how NAUTIS do virtuálního prostoru, aby každá rodina, jejíž člen má PAS (nebo je na tuto diagnózu podezření), dostala odpovídající informace o postupech, možnostech a perspektivách svého dítěte. Zkrátka aby každé rodině s autistickým dítětem byla poskytnuta včasná pomoc.

Ojedinělý interaktivní virtuální prostor s názvem AutismPort bude zahrnovat ucelený soubor informací o systematické celoživotní péči o lidi s poruchami autistického spektra a další členy jejich rodiny. Praktické videoukázky, video-návody, sdílení zkušeností, e-publikace odborných článků a příspěvků povedou rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra na cestě k systematickému zvládání situace.

Předávka daru v Nautisu - zleva Dora Nováková (Nadace Jistota), Magdalena Thorová (ředitelka NAUTIS), Jiří Kocourek (Nadace Jistota), Sylva Floríková (předsedkyně správní rady Nadace Jistota)

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: