Již IV. a letos poslední kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zdravotně hendikepované. Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce.

Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek. 
 

ZASLANÉ ŽÁDOSTI MUSÍ VYHOVOVAT NÁSLEDUJÍCÍM POŽADAVKŮM

  • Oblast prevence sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem
  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad nestátních neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE (UZNATELNÉ NÁKLADY)

  • vzdělávací pracovně-tréninkové programy pro hendikepované, pracovní praxe pro hendikepované
  • hledání a zprostředkování zaměstnání, doprovázení do zaměstnání, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů v souvislosti se zaměstnáváním
  • poradenské služby pro hendikepované v souvislosti se zaměstnáváním
  • jiné aktivity podporující integraci zdravotně hendikepovaných do společnosti a na trh práce
 
Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.
 
Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů. Více informací naleznete zde.
 

Najdete nás také na sociálních sítích! Pokud nechcete, aby vám něco uniklo, sledujte nás. 

 
 
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: