Na základě výzkumu z roku 2015, který se zabýval obavami a představami dětí před opuštěním dětského domova realizujeme sérii dlouhodobých projektů s názvem Doprovázení. Mezi organizace, se kterými na Doprovázení spolupracujeme patří i Letní dům v Praze.

Letní dům realizuje projekt „Spolu o krok dále“, který je zaměřen na pomoc mladým dospělým, kteří odcházejí z dětských domovů a čeká je samostatný život. Projekt se skládá ze tří projektových aktivit. Letní dům provozuje tréninkové byty, určené pro dospívající, kteří jsou ještě v dětských domovech, ale během 2 let mají před sebou odchod. Pro tyto děti se pořádají setkání zaměřená na různá témata běžného života (bydlení, finance, práce, vztahy,…), které účastníci objevují jak teoreticky, tak prakticky.

Samotné doprovázení se potom dělí na dvě fáze Doprovázení před odchodem z DDDoprovázení po odchodu z DD. V obou případech se jedná o podporu jednotlivců v řešení každodenních problémů. Ti, kteří již ústavní péči opustili, jsou nuceni denně řešit řadu situací, se kterými se v některých případech nikdy předtím nesetkali a bohužel poměrně často v nich selhávají. Pracovníci Letního domu se v této fázi zaměřují na konkrétní potřebné oblasti mladých, mezi nimi také na hledání a udržení zaměstnání. Mít stále zaměstnání je totiž významným krokem k tomu, aby se mohli dobře začlenit do společnosti a postavit se na vlastní nohy

Práci Letního domu ilustruje i následující příběh klienta:

Tomáš

Tomáš je naším klientem od roku 2014. Vždy si byl schopen najít práci sám, naše poradenství spočívalo spíše v upřesňování pojmů, lhůt, pracovních povinností, atd. S prosbou o radu za námi Tomáš přišel i ve chvíli, kdy se mu firma, ve které pracoval, snažila „přišít“ nabourané auto, kterým rozvážel zboží. Tomáš vše odsouhlasil, ale protože má svou hlavu, ani nás nepřekvapilo, že vše nakonec dopadlo jinak, než bychom si uměli představit. Teprve zpětně jsme se dozvěděli, že po této situaci nastoupil do jedné restaurace v Brně, kde po krátkém působení odcizil z pokladny několik tisíc korun. Žil v té době se svou přítelkyní a jejich malou dcerkou, v té době se finančně dostali do úzkých a Tomáš nevěděl jak dál. Přistoupil tedy k „půjčce“, ale majitel restaurace tomu rozuměl jinak. K tomu se přidaly nezaplacené alimenty na druhou dceru a Tomáš se ocitl ve vězení. Po dobu uvěznění jsme s Tomášem byli v kontaktu, jednou jsme ho i navštívili. Požádal nás o dobrozdání, které by mohlo napomoci k jeho dřívějšímu propuštění. K tomu však především přispěl on sám svou pracovitostí a dobrým chování, v průběhu pobytu ve vězení si dokonce udělal rekvalifikaci na kadeřníka. Koncem roku byl tedy propuštěn a vrátil se na jednu ze středočeských farem, kde se věnuje zemědělství.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: