Uspořádali jsme první kolo letošního Otevřeného fondu věnovaného rané péči a péči o děti v předškolním věku. V této výzvě jsme se zaměřili zejména na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Pěti organizacím jsme poskytli celkovou částku 873 410 Kč.

Oblastní charita Most

První podpořenou organizací je Oblastní charita Most s projektem Centrum pro děti Janováček“. Klade si za cíl poskytnout pomoc dětem ze sociálně vyloučené lokality v předškolním věku s přípravou na vstup do mateřské školy. Cílem projektu je odstraňování bariér, které brání dětem ze sociálně vyloučeného prostředí dosahovat školního úspěchu.

U těchto dětí je třeba kompenzovat nedostatečně podnětné domácí prostředí způsobené sociálním vyloučením, a to tak, aby se dokázaly zařadit do běžného vzdělávacího proudu, ideálně ještě do předškolního vzdělávání. Program chce mimo jiné také zapojit rodiče dětí do realizovaných aktivit a rozvíjet spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání. Projekt jsme podpořili částkou 195 570 Kč.

Rozum a cit, z.s.

Organizaci Rozum a cit a jejímu projektu „Jsme tu i pro Tebe“ jsme poskytli částku 198 000 Kč. Jeho cílem je podpořit náhradní rodiny, aby  dokázaly lépe fungovat v běžném životě na základě vzájemného porozumění a pochopení situace jim svěřených dětí předškolního věku pomocí dlouhodobých individuálních terapií.

Dítě do pěstounské rodiny přichází ve většině případů s hlubokými vnitřními traumaty, která potřebuje zpracovat. Náhradní rodiče - pěstouni na to často nemají ani kompetence, ani dostatek znalostí. V rámci projektu budu poskytovány dlouhodobé individuální terapie dětem předškolního věku umístěným v náhradní rodinné péči. Jejich součástí bude také nastavování zdravého kontaktu s biologickou rodinou dítěte v náhradní rodinné péči.

Středisko rané péče SPRP, České Budějovice

Středisko rané péče SPRP, České Budějovice od nás obdrželo 178 340 Kč na projekt „Pomáháme včas“. Ten je zacílen na včasný záchyt rizikových novorozenců se zrakovým a neurologickým postižením, u nichž je klíčová včasná podpora a stimulace. Díky příkladné spolupráci s neonatologickým oddělením českobudějovické nemocnice se tato aktivita daří, je ale třeba zvyšovat povědomí o rané péči i u rodin, které se o závažné diagnóze dítěte dozvídají později. Včasná podpora zrakových dovedností dítěte je přitom naprosto zásadní v jeho celkovém vývoji. Pokud je totiž zrakové vnímání narušeno, dítě nezíská potřebné informace o okolním světě, nemůže se učit nápodobou, netvoří si zrakové představy a je omezeno v sociálním kontaktu.

Program zprostředkovává rodinám poradce, který se stává oporou rodiny a pokouší se s ní pracovat tak, aby se po zjištění závažné diagnózy se situací dobře vyrovnala a dítě nemuselo skončit v ústavním zařízení. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. 

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Klub nemocných cystickou fibrózou jsme podpořili částkou 108 000 Kč, díky níž bude moci realizovat projekt „Pomoc rodinám slaných dětí“. Jde o pomoc rodinám, jejichž děti mají nevyléčitelnou nemoc – cystickou fibrózu. Tyto rodiny se musí připravit se na celoživotní, časově náročnou péči. Právě touto péčí lze ovšem zdravotní stav stabilizovat a ovlivnit délku i kvalitu života. Léčba je však časově i finančně náročná a ne všichni rodiče se dokážou s diagnózou vyrovnat.

Projekt bude pomáhat rodinám, které z různých důvodů, ať již sociálních či psychických, mají problémy s péči o své dítě. Pomoc bude zaměřena na nácvik péče o tyto děti rodiči, na edukační pobyty a pomocné rodičovské skupiny v celé České republice.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Již po třetí jsme podpořili organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, tentokrát jejich projekt „Dobrý start “ Jeho cílem je pomoci rodinám s malými dětmi předškolního věku se sluchovým postižením, a to prostřednictvím jednorázových informačních konzultací. Jedná se o rodiny, které teprve procházejí diagnostikou sluchového postižení dítěte nebo je dítě nově diagnostikováno. Rodiny tedy nemají dostatek informací o sluchovém postižení a neumí si představit, jak se na život s ním adaptují, jak budou své dítě vychovávat, jak s ním budou komunikovat, jaké mohou jejich potomka čekat obtíže a co pro něj sami mohou udělat. Rodinám budou tedy předávány informace o sluchovém postižení a možnostech rehabilitace a kompenzace vady.

Dalším cílem je podpořit rodinu, předat zkušenosti jiných a také kontakty na další odborníky, zjistit úroveň vývoje dítěte a navrhnout možnosti dalšího postupu. Projekt jsme podpořili částkou 193 500 Kč.

 

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: