Přichystali jsme pro vás souhrn nejčastěji kladených otázek, se kterými se na nás obracíte. Doufáme, že zde najdete potřebné informace. V opačném případě nás kontaktujte, rádi vám odpovíme.

Může podávat žádost fyzická osoba?

Nadace Jistota bohužel jednotlivcům nepřispívá a svou pomoc orientuje výhradně mezi neziskové organizace.

Kde najdu formulář Závěrečné zprávy, který musím v případě obdržení daru vyplnit?

Formulář s požadovanými informacemi najdete na tomto odkaze.

Jaká jsou kritéria pro projekty?

Předkládaný projekt musí zapadat do koncepce Nadace KB Jistota a odpovídat zadání vyhlášené Výzvy. Zde se myslí zejména skutečnost, zda se projekt skutečně týká oblasti, kterou si Nadace vytýčila podporovat.

bližší info o projektech v sekci Oblasti pomoci

Jsou nějaká omezení? Například na výši daru?

Výše žádosti v Otevřeném fondu Správní rady se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc Kč. Nákladnější projekty Nadace podporuje v rámci dlouhodobé projekty tzv. Fondu Jistota, jehož partnery však oslovuje Nadace sama.

Jsou nějaké termíny pro podání žádosti? Kdy se dozvíme výsledek naší žádosti?

O aktuálních termínech příjmu žádostí se dozvíte v sekci Pro žadatele. Správní rada zasedá třikrát až čtyřikrát do roka a o každém jednání je předem informováno.

Co musíme udělat, pokud chceme požádat o příspěvek?

Nemusíte nám psát nebo telefonovat. Příspěvky přidělujeme pouze vybraným organizacím v rámci jednotlivých Výzev. Pak stačí vyplnit elektronickou žádost na našich internetových stránkách. Součástí žádosti je představení projektu i organizace, která o příspěvek žádá, a uvedení požadované částky. O aktuální výzvě se dozvíze zde.

 

Financujete Nadace provozní a mzdové náklady?

Ano, Nadace přispívá na financování odměn odborných pracovníků. Nepřispíváme však na investiční náklady, režijní náklady či náklady na pohonné hmoty.

Jaké projekty Nadace podporuje?

Nadace KB Jistota se věnuje celé škále charitativních projektů. Na prvním místě jsou ovšem projekty cílené na hendikepované děti a dospělé, osoby ohrožené sociálním vyloučením, stárnoucí a dlouhodobě nemocné. Podporujeme také projekty, které jsou nápomocny při startu mladých lidí do života.

více v sekci Oblasti pomoci

Musím mít bankovní účet u Komerční banky?

Ne. Žadatelé mohou uvádět bankovní spojení na jakoukoliv banku. Skutečnost, zda je žadatel klientem Komerční banky, nebo nikoli, nemá vliv na posuzování žádostí o příspěvek.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: