Nadace Komerční banky Jistota byla založena už v roce 1994 a patřila u nás v oblasti firemních nadací k průkopníkům. Během dvaceti let její činnosti se podílela na řadě projektů. Pomohla stovkám osob a institucím od domovů pro seniory, nemocnic a mateřských školek po hendikepované sportovce a lidi zasažené přírodními katastrofami.

Inovativní projekty


Nadace KB Jistota se ve své historii vždy snažila rozvíjet projekty, které byly svou náplní a smyslem opravdu prospěšné. Během let jsme tak měli například jedinečnou šanci být u vzniku schránek Babybox, jejichž síť v současnosti pokrývá celou Českou republiku a o které i nadále pečujeme.

V současnosti Nadace podporuje organizace poskytující domácí hospicovou péči, která zatím není hrazená z rozpočtu zdravotních pojišťoven. Pomáháme tak lidem na sklonku života strávit poslední chvíle v rodinném kruhu. Více o programu  se dozvíte zde.


Přírodní katastrofy


Jako jedna z prvních také podávala Nadace pomocnou ruku po ničivých povodních v letech 1997, 2002 a 2013. Finančně podpořila obyvatele nejhůře zasažených lokalit a významně pomohla těžce zkoušenému Hřensku v severních Čechách. V roce 2011 Nadace také přispěla formou zaměstnanecké sbírky zemětřesením postiženému Japonsku.


Sociální začleňování


V letech 2006-2012 spolupracovala Nadace s Nadačním fondem Livie a Václava Klausových, který zajišťuje stipendia pro studenty ze sociálně slabého prostředí nebo vzdělávaní seniorů. V letech 2012-2014 Nadace rozvíjela vlastní program stipendií pro studenty s tělesným postižením. V jeho rámci navíc studentům finančnictví nabízí Nadace možnost konzultací s manažery Komerční banky nebo možnost získání pracovní stáže.

Nadace také realizuje vlastní program Finanční gramotnosti, původně zaměřený pouze na vzdělávání dětí z dětských domovů, který se nyní rozšiřuje i na oblast nízkoprahových klubů.
Nadace KB Jistota kladla a klade celou dobu své existence důraz na péči o naše nejstarší, kteří na sklonku života potřebují zvláštní péči. V roce 2010 proto Nadace spojila síly se společností Linet, výrobcem polohovatelných lůžek, a Asociací hospiců. Zmíněná spolupráce umožnila výhodné zakoupení lůžek do kamenných i mobilních hospiců. Nová lůžka se výrazně zasloužila o zvýšení kvality péče o pacienty i práce ošetřovatelů. Podpora hospicové péče patří od roku 2010 mezi hlavní projekty Nadace.

V současnosti je začleňování lidí se sociálním hendikepem jedním z hlavních pilířů nadační podpory.


Výzkum a osvěta


V roce 2010 se Nadace podílela na výzkumu kmenových buněk při institutu Masarykovy univerzity. Na výzkum Nadace věnovala 900 000 Kč.
V roce 2013 Nadace ve spolupráci s  Masarykovou univerzitou a za podpory města Brna realizovala úspěšný projekt instalace defibrilátorů na veřejná místa. Přes 400 tisíc korun z prostředků Nadace bylo věnováno na instalaci 11 život zachraňujících přístrojů.

V posledních letech se Nadace podílela na klíčovém výzkumu v oblasti začleňování mladých lidí z dětských domovů do samostatného života. Věříme, že výsledky výzkumu pomohou této cílové skupině v postupném usnadnění podmínek, se kterými se při přechodu potýkají. Více o výzkumu a jeho zjištěních se dozvíte zde.

Kromě bezpočtu menších projektů Nadace KB Jistota dlouhodbě spolupracovala např. s Ústavem pro péči o matku a dítě, SOS dětskými vesničkami nebo s Masarykovou univerzitou v Brně, které Jistota pomáhala financovat lékařské výzkumy.

 

Dlouhodobá podpora

Kromě bezpočtu drobných a menších projektů věnovala a věnuje Nadace KB Jistota velkou část prostředků na projekty, kde – stejně jako v případě hospicové péče – vystupovala jako dlouhodobý partner. Během let patřila k nejvýznamnějším například spolupráce s Ústavem pro péči o matku a dítě, SOS dětskými vesničkami nebo s Masarykovou univerzitou v Brně, které Jistota pomáhala financovat lékařské výzkumy. o současných dlouhodobých projektech se více dozvíte na tomto odkaze.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: