O chod nadace se stará správní rada tvořená zkušenými pracovníky finančního sektoru – zaměstnanci Komerční banky, kteří garantují spravedlivý a objektivní proces rozdělovaní darů. Dohled nad fungováním Nadace drží dozorčí rada, která v roli kontrolního mechanismu zajišťuje účelnost vynaložených prostředků našich dárců.

Správní rada

Ing. Sylva Floríková

předsedkyně správní rady
Výkonná ředitelka, Interní audit

Ing. Jiří Mifek

člen správní rady
Manažer Střediska sdílených služeb

Ing. Kateřina Šušáková

členka správní rady
Manažerka Komunikace

Ing. Tomáš Talaš

člen správní rady
Manažer Řízení budov centrály a centrálních služeb

Ing. Tomáš Doležal

člen správní rady
Manažer operačních rizik

Daniel Hořt

člen správní rady
Customer journey specialist

Dozorčí rada

Ing. Vladimír Pojer

předseda dozorčí rady
Manažer Manažerského účetnictví

Ing. Klára Loudová

členka dozorčí rady
Vedoucí kanceláře Generálního ředitele

Ing. Radek Trachta

člen dozorčí rady
Ředitel Obchodní divize Čechy

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: