Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota je partnerkou na celý život.

Nadace Jistota se již více než dvě desítky let podílí na péči o hendikepované v průběhu celého jejich života. Část jejích projektů se zaměřuje na ranou péči, rozsáhlou podporu poskytuje Nadace Jistota organizacím, které pomáhají lidem sociálně či zdravotně znevýhodněným. Nadace také podporuje oblast hospicové péče, čímž okruh života uzavírá. Nadace Jistota tak představuje zdroj finančních prostředků pro pomoc v průběhu celého lidského života.


Účelem Nadace je aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti, podpora vzdělávání a aktivní podpora projektů zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti


Za posledních deset let Nadace rozdělila mezi potřebné částku téměř 100 milionu Kč.

Další informace o projektech Nadace se dozvíte v sekci Oblasti pomociStruktura fondů. Nadace definuje v každém fondu oblast a kritéria, jaká musí podpořený projekt splňovat.

Nadace za dobu své existence podpořila řádově tisícovku projektů z oblasti sociálních služeb, podpory zdravotnických zařízení, pomoci dětem v sociálních ústavech a seniorům.

Máte-li zájem o podrobnější informace o rozsahu a výši pomoci poskytované Nadací Jistota, nabízíme vám v této sekci naše výroční zprávy, ve kterých naleznete podrobné přehledy. Nadace  Jistota bude i nadále využívat své pevné pozice v nadačním prostředí České republiky a hledat cesty k dalšímu zefektivnění využívání disponibilních prostředků tak, aby přinášely co nejvýraznější prospěch potřebným.

Nadace a Skupina KB

Zřizovatelem Nadace Komerční banky - Jistota je Komerční banka, a.s. Nadace je firemní nadací Skupiny KB.

Mateřská Komerční banka i ostatní společnosti skupiny se hlásí k závazkům, které vyplývají z významného postavení Skupiny KB na českém trhu a ze snahy budovat dlouhodobé vztahy se svými klienty a partnery. Firemní společenská odpovědnost je proto nedílnou součástí strategie a aktivit Skupiny KB.

Odpovědnost v KB nekončí u sponzorských darů, charity a dobrovolnictví – její nedílnou součástí jsou také důsledná vnitřní kontrola, zodpovědné řízení rizika a naplňování všech regulatorních požadavků, které kladou na společnosti Skupiny KB Česká národní banka, české právní normy i předpisy Evropské unie.

Nadace za dobu své existence podpořila řádově tisícovku projektů z oblasti sociálních služeb, podpory zdravotnických zařízení, pomoci dětem v sociálních ústavech a pomoci při živelních pohromách. Nadace pomáhá také jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi.

Přispěvatelem Nadace KB Jistota je jak Komerční banka, tak její zaměstnanci či klienti.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: