Nadace Komerční banky a.s. - Jistota nabízí také nefinanční pomoc neziskovým organizacím. Kromě pravidelných kurzů finanční gramotnosti Nadace aktuálně připravuje další projekty, jimiž napomůže k rozvoji neziskové sféry a usnadnění života lidem s hendikepem.

Finanční gramotnost Multiplikace

Komerční banka a Nadace Jistota pro nízkoprahové kluby

Mládež a mladí dospělí jsou ekonomicky nestabilní a mnohdy jsou cílovou skupinou úvěrových firem. Často si půjčují a mají zkreslené informace o fungování úvěrů, debetních služeb, paušálních i kreditních plateb u mobilních operátorů atp. Půjčují si peníze, nebo služby, aniž by bylo reálné, že je zaplatí. Nemají zkušenost, ani návyk z rodiny, jak hospodařit s penězi. Je přirozené, že chtějí utrácet, měli by však vědět, jak na to.

Projekt Finanční gramotnosti Multiplikace se zaměřuje na cílovou skupinu dospívajících, kteří navštěvují nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Prostřednictvím proškolení pracovníků nízkoprahových klubů dojde k multiplikaci předávaného know-how cílové skupině. Kurz připravila Nadace ve spolupráci se zaměstnanci Komerční banky a Českou asociací streetwork, která sdružuje nízkoprahové sociální služby.

Předpokládá se účast 20 dětí na každého vyškoleného pracovníka. Při účasti 20 pracovníků na školení dojde tedy v každém kole Finanční gramotnosti k potenciálnímu zasažení 400 dětí a dospívajících z nízkoprahových klubů.

Témata školení

Školení Finanční gramotnosti je rozděleno do čtyř tematických bloků, se kterými jsou pracovníci NZDM seznámeni během jednoho dne, předávat je mladým klientům však budou samostatně v několika etapách.

  1. Blok Finance v pracovně právním vztahu

Zaměřuje se na seznámení mladých klientů s procesem hledání práce, funkcí instituce ÚP a zdravotního a sociálního pojištění, s obsahem pracovně-právních smluv a rizikem práce „na černo“.

  1. Blok Hospodaření s penězi

Blok si klade za cíl seznámit klienty s reálným osobním/rodinným rozpočtem a hospodaření s penězi, jeho cílem je pomoci klientům naučit se vyhodnocovat zbytné a nezbytné náklady.

  1. Blok Bankovnictví

Modul navazuje na předchozí téma dluhové problematiky a seznamuje klienty NZDM s výhody a riziky jednotlivých nejčastěji využívaných bankovních produktů. Představuje funkci úvěrů, kreditních karet, a z nich plynoucích úroků, spořících účtů a pojištění.

  1. Blok Jak se neutopit v dluzích

Cílem bloku je seznámit klienty NZDM s rizikem zadlužení a jeho důsledky a pomocí praktických ukázek demonstrovat různé přístupy k půjčování finančních prostředků.

Lektory kurz jsou Jarka Janíčková (Proxima Sociale), Dagmar Klárová (Proxima sociale) a Jan Waldahauser (Komerční banka).

 

Kromě školení samotného jsou v průběhu projektu v zapojených NZDM zdarma distribuovány preventivní materiály v podobě komiksových příběhů na plakátech a kapesních letácích, prostřednictvím nichž dochází ke snazší komunikaci ožehavějších témat.

 

Komiksy přirozeným způsobem „provokují“ klienty k diskusi na dané téma.

 

Soutěž a rozpočet na zkoušku

Kluby, které svým mladým klientům přednesou všechny čtyři moduly, se budou moci zapojit do vyhlášení tzv. minigrantů. Nadace ve spolupráci s Českou asociací streetwork vyhlásila soutěž o nejzajímavější nápad na malý projekt s veřejnou prospěšností, který bude dotovat částkou 20 000 Kč. Projekt by měly na základě získaných znalostí vypracovat děti a dospívající sami a navrhovatelé vítězného projektu by jej měli rovněž sami pod dohledem proškoleného pracovníka realizovat.

 

Děti se tak naučí základům reálného hospodaření s penězi a získají vhled do hodnoty peněz prostřednictvím praktického nácviku.

 

Současný stav

Aktuálně již proběhla čtyři kola školení Finanční gramotnosti a kurz absolvovalo celkem 56 účastníků.

 

 

 

 

 

Kurzy Finanční gramotnosti

Nadace Jistota již poněkolikáté zaštítila realizaci kurzů Finanční gramotnosti také pro děti z dětských domovů. Na pozici  lektorů kurzy přednáší dobrovolníci z řad zaměstnanců KB a kurzy jsou vždy zakončeny společnou soutěží z nově nabytých vědomostí. Kromě získávání znalostí z oblasti finanční gramotnosti  získávají mladí z dětských domovů také příležitost setkávat se se svými vrstevníky z jiných domovů a také praktické seznámení s fungováním bankovní instituce.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: