Nadace Komerční banky a.s. - Jistota nabízí také nefinanční pomoc neziskovým organizacím. Kromě pravidelných kurzů finanční gramotnosti Nadace aktuálně připravuje další projekty, jimiž napomůže k rozvoji neziskové sféry a usnadnění života lidem s hendikepem.

Finanční gramotnost Multiplikace

Komerční banka a Nadace Jistota pro nízkoprahové kluby

Mládež a mladí dospělí jsou ekonomicky nestabilní a mnohdy jsou cílovou skupinou úvěrových firem. Často si půjčují a mají zkreslené informace o fungování úvěrů, debetních služeb, paušálních i kreditních plateb u mobilních operátorů atp. Půjčují si peníze, nebo služby, aniž by bylo reálné, že je zaplatí. Nemají zkušenost, ani návyk z rodiny, jak hospodařit s penězi. Je přirozené, že chtějí utrácet, měli by však vědět, jak na to.

Projekt Finanční gramotnosti Multiplikace se zaměřuje na cílovou skupinu dospívajících, kteří navštěvují nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Prostřednictvím proškolení pracovníků nízkoprahových klubů dojde k multiplikaci předávaného know-how cílové skupině. Kurz připravila Nadace ve spolupráci se zaměstnanci Komerční banky a Českou asociací streetwork, která sdružuje nízkoprahové sociální služby.

Předpokládá se účast 20 dětí na každého vyškoleného pracovníka. Při účasti 20 pracovníků na školení dojde tedy v každém kole Finanční gramotnosti k potenciálnímu zasažení 400 dětí a dospívajících z nízkoprahových klubů.

Témata školení

Školení Finanční gramotnosti je rozděleno do čtyř tematických bloků, se kterými jsou pracovníci NZDM seznámeni během jednoho dne, předávat je mladým klientům však budou samostatně v několika etapách.

  1. Blok Finance v pracovně právním vztahu

Zaměřuje se na seznámení mladých klientů s procesem hledání práce, funkcí instituce ÚP a zdravotního a sociálního pojištění, s obsahem pracovně-právních smluv a rizikem práce „na černo“.

  1. Blok Hospodaření s penězi

Blok si klade za cíl seznámit klienty s reálným osobním/rodinným rozpočtem a hospodaření s penězi, jeho cílem je pomoci klientům naučit se vyhodnocovat zbytné a nezbytné náklady.

  1. Blok Bankovnictví

Modul navazuje na předchozí téma dluhové problematiky a seznamuje klienty NZDM s výhody a riziky jednotlivých nejčastěji využívaných bankovních produktů. Představuje funkci úvěrů, kreditních karet, a z nich plynoucích úroků, spořících účtů a pojištění.

  1. Blok Jak se neutopit v dluzích

Cílem bloku je seznámit klienty NZDM s rizikem zadlužení a jeho důsledky a pomocí praktických ukázek demonstrovat různé přístupy k půjčování finančních prostředků.

Lektory kurz jsou Jarka Janíčková (Proxima Sociale), Dagmar Klárová (Proxima sociale) a Jan Waldahauser (Komerční banka).

 

Kromě školení samotného jsou v průběhu projektu v zapojených NZDM zdarma distribuovány preventivní materiály v podobě komiksových příběhů na plakátech a kapesních letácích, prostřednictvím nichž dochází ke snazší komunikaci ožehavějších témat.

 

Komiksy přirozeným způsobem „provokují“ klienty k diskusi na dané téma.

 

Soutěž a rozpočet na zkoušku

Kluby, které svým mladým klientům přednesou všechny čtyři moduly, se budou moci zapojit do vyhlášení tzv. minigrantů. Nadace ve spolupráci s Českou asociací streetwork vyhlásila soutěž o nejzajímavější nápad na malý projekt s veřejnou prospěšností, který bude dotovat částkou 20 000 Kč. Projekt by měly na základě získaných znalostí vypracovat děti a dospívající sami a navrhovatelé vítězného projektu by jej měli rovněž sami pod dohledem proškoleného pracovníka realizovat.

 

Děti se tak naučí základům reálného hospodaření s penězi a získají vhled do hodnoty peněz prostřednictvím praktického nácviku.

 

Současný stav

Aktuálně již proběhla tři kola školení Finanční gramotnosti.

 

 

 

 

 

Kurzy Finanční gramotnosti

Nadace Jistota již poněkolikáté zaštítila realizaci kurzů Finanční gramotnosti také pro děti z dětských domovů. Na pozici  lektorů kurzy přednáší dobrovolníci z řad zaměstnanců KB a kurzy jsou vždy zakončeny společnou soutěží z nově nabytých vědomostí. Kromě získávání znalostí z oblasti finanční gramotnosti  získávají mladí z dětských domovů také příležitost setkávat se se svými vrstevníky z jiných domovů a také praktické seznámení s fungováním bankovní instituce.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: