Vážíme si každého příspěvku, který na svou činnost obdržíme. Jsou to právě naši dárci, kteří naplňují podstatu poslání Nadace pomoci druhým – bez jejich štědrých darů by se Nadace KB Jistota neobešla.

Jste firma, chcete pomáhat potřebným a nevíte jak na to? Pomáhejte společně s námi!

Jak na to?

 • Darujte nadaci 50-150 tis. Kč na základě darovací smlouvy;
 • nadace váš dar navýší o 25% ze svých prostředků;
 • nadace najde vhodné projekty v rámci grantové výzvy orientované na děti a dospívající;
 • finální výběr konkrétního projektu, který chcete podpořit, je na vás;
 • společně osobně předáme finanční podporu;
 • smlouvu uzavře nezisková organizace s nadací;
 • nadace zodpovídá za kontrolu využití nadačního příspěvku;
 • o průběhu realizace vás budeme informovat.

Výhody pro vás?

 • CSR aktivita
 • Předvýběr a monitoring zajištěný zkušenou a respektovanou nadací
 • Zajištěný právní rámec
 • Minimální náročnost na lidské zdroje
 • Daňový benefit
 • PR příležitost, garantované zviditelnění vaší obchodní značky

Co konkrétně podpoříte?

Projekty prevence, diagnostiky a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte, ale i prevence rizikového chování na sociálních sítích a obecně projekty zaměřené na podporu dětí a dospívajících v náročných životních situacích. V článku se můžete dočíst, jaké projekty jsme v této oblasti podpořili v letošním roce.

V případě zájmu či dotazů ohledně spolupráce kontaktujte do konce roku 2018 manažera nadace Jiřího Kocourka: jiri_kocourek@kb.cz - 420 955 532 745. Začínáme již v březnu!

Největší dárci v roce 2017

Společnost Částka
Komerční banka, a.s. 14 078 343 Kč
SG Equipment Finance Czech Republic, s.r.o. 240 000 Kč
Komerční pojišťovna, a.s. 150 000 Kč
Gastro Šubrt s.r.o 120 000 Kč
Factoring KB, a.s. 100 000 Kč
Modrá Pyramida stavební spořitelna, a.s. 100 000 Kč
ALD Automotive, s.r.o. 50 000 Kč
Amundi Czech Republic, Investiční společnost, a.s. 50 000 Kč
Deloitte Audit s.r.o

40 000 Kč

Činnost Nadace podpoují finančně i osobní dobrovolnickou činností také zaměstnanci Komerční banky.

Potvrzení o daru

Potvrzení o daru slouží k snížení základu daně. Rozesíláme ho všem našim dárcům na přelomu ledna a února následujícího roku.

Podmínky pro fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů převyšující za rok částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Pokud jste potvrzení o daru neobdrželi, kontaktujte nás.

 

Výzva dárcům

Pokud se domníváte, že pomáháme na správných místech a chtěli byste také pomoci, není nic snazšího než nám poslat peníze na účet 2970297/0100. Ceníme si všech darů, které se nám rozhodnete věnovat.

Nadaci můžte přispět také tímto QR kódem, s jehož pomocí můžete ve svém bankovnictví nastavit konkrétní částku, kterou Nadaci Jistota pošlete.

Nadaci můžte přispět také tímto QR kódem, s jehož pomocí můžete ve svém bankovnictví nastavit konkrétní částku, kterou Nadaci Jistota pošlete.

Pokud nechcete, aby vám něco uniklo, sledujte nás i na sociálních sítích:

Všem přispěvatelům dáváme prostřednictvím jejich darů příležitost podílet se na dobročinnosti, jež se opírá o dlouholeté zkušenosti v této oblasti a vychází z prověřené a jasné koncepce pomoci potřebným.

Svým darem Nadaci Jistota se každý stává součástí významné neziskové organizace, která skutečně pomáhá. A přestože většina našich přispěvatelů pochází z řad zaměstnanců Komerční banky, je Nadace otevřena i všem ostatním, kteří se chtějí na jejích aktivitách prostřednictvím svého příspěvku podílet. Jsme vděčni za každý dar, který nám umožňuje podporu dobré věci.

Nejvýznamnějším dárcem Nadace je Komerční banka, která každoročně přispívá Nadaci částkou 7 milionů Kč. Nadace Jistota navázala v roce 2013 spolupráci i se sesterskými a dceřinými společnostmi Komerční banky. Od té doby přispívají významnými částkami na jednotlivé projekty Nadace společnosti KB Penzijní společnost, Komerční pojišťovna, Société Générale Equipment Finance, Modrá Pyramida, KB Factoring a ALD Automotive.

Nadace Jistota je v nejvyšší možné míře transparentní a pravidelně zveřejňuje, na jaké projekty a jakým zařízením peníze našich dárců putovaly. Mimo to s našimi dárci i přímo spolupracujeme na vybraných projektech. Více informací o spolupráci s dceřinými a sesterskými společnostmi KB najdete zde.

Významnou podporu získává Nadace od zaměstnanců Skupiny KB. Ti se na činnostech Nadace podílí
ať už formou pravidelného příspěvku, jednorázového daru nebo zapojením se do některé z benefičních akcí. V uplynulém roce tak zaměstnanci Nadaci přispívali například formou organizovaných benefičních snídaní, vánoční aukcí fotografií nebo účastí na golfovém turnaji. Nezřídka se zaměstnanci banky do činnosti Nadace zapojují také nefinanční podporou. 

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: