Vážíme si každého příspěvku, který na svou činnost obdržíme. Jsou to právě naši dárci, kteří naplňují podstatu poslání Nadace pomoci druhým – bez jejich štědrých darů by se Nadace KB Jistota neobešla.

Všem přispěvatelům dáváme prostřednictvím jejich darů příležitost podílet se na dobročinnosti, jež se opírá o dlouholeté zkušenosti v této oblasti a vychází z prověřené a jasné koncepce pomoci potřebným.

Výzva dárcům

Pokud se domníváte, že pomáháme na správných místech a chtěli byste také pomoci, není nic snazšího než nám poslat peníze na účet 2970297/0100. Ceníme si všech darů, které se nám rozhodnete věnovat.

Svým darem Nadaci Jistota se každý stává součástí významné neziskové organizace, která skutečně pomáhá. A přestože většina našich přispěvatelů pochází z řad zaměstnanců Komerční banky, je Nadace otevřena i všem ostatním, kteří se chtějí na jejích aktivitách prostřednictvím svého příspěvku podílet. Jsme vděčni za každý dar, který nám umožňuje podporu dobré věci.

Nejvýznamnějším dárcem Nadace je Komerční banka, která každoročně přispívá Nadaci částkou 7 milionů Kč. Nadace Jistota navázala v roce 2013 spolupráci i se sesterskými a dceřinými společnostmi Komerční banky. Od té doby přispívají významnými částkami na jednotlivé projekty Nadace společnosti KB Penzijní společnost, Komerční pojišťovna, Société Générale Equipment Finance, Modrá Pyramida, KB Factoring a ALD Automotive.

Největší dárci v roce 2016

Společnost Částka
Komerční banka, a.s. 7 350 000 Kč
KB Penzijní společnost, a.s. 300 000 Kč
Komerční pojišťovna, a.s. 150 000 Kč
SG Equipment Finance Czech Republic, s.r.o. 120 000 Kč
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 100 000 Kč
ALD Automotive, s.r.o. 50 000 Kč
Factoring KB, a.s. 50 000 Kč
Investiční kapitálová společnost KB, a.s. 50 000 Kč
Gastro Šubrt s.r.o. 45 000 Kč
Deloitte Audit s.r.o 45 000 Kč

Nadace Jistota je v nejvyšší možné míře transparentní a pravidelně zveřejňuje, na jaké projekty a jakým zařízením peníze našich dárců putovaly. Mimo to s našimi dárci i přímo spolupracujeme na vybraných projektech. Více informací o spolupráci s dceřinými a sesterskými společnostmi KB najdete zde.

Činnost Nadace podpoují finančně i osobní dobrovolnickou činností také zaměstnanci Komerční banky.

Významnou podporu získává Nadace od zaměstnanců Skupiny KB. Ti se na činnostech Nadace podílí
ať už formou pravidelného příspěvku, jednorázového daru nebo zapojením se do některé z benefičních akcí. V uplynulém roce tak zaměstnanci Nadaci přispívali například formou organizovaných benefičních snídaní, vánoční aukcí fotografií nebo účastí na golfovém turnaji. Nezřídka se zaměstnanci banky do činnosti Nadace zapojují také nefinanční podporou. 

Nadaci můžte přispět také tímto QR kódem, s jehož pomocí můžete ve svém bankovnictví nastavit konkrétní částku, kterou Nadaci Jistota pošlete.

Pokud nechcete, aby vám něco uniklo, sledujte nás i na sociálních sítích:

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: