V této sekci bychom Vás rádi seznámili se strukturou fondů Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota.

AKTUÁLNĚ jsou otveřené tyto výzvy:

  • IV. kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zdravotně hendikepované. Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce. Více zde.
  • Další ročník Srdečních záležitostí se koná již toto léto, program vyhlašujeme k 5. 6. 2017 a sběr žádostí bude probíhat až do 11. 9. 2017. Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Více zde.

Nadace Jistota rozděluje své finanční prostředky do pěti základních fondů, v rámci nichž přispívá na vybrané projekty zapadající do Strategie Nadace. Chcete-li se dozvědět více o oblastech, na něž přispíváme, potřebné informace najdete na tomto odkaze.

Chcete požádat u Nadace Jistota o příspěvek?

Žadatelé z neziskových organizací mohou požádat o finanční pomoc v rámci Otevřeného fondu Správní rady. Sběr žádosti probíhá třikrát až čtyřikrát v roce a o aktuálních termínech se vždy dozvíte přímo na stránce tohoto fondu.

Další projekty Nadace

Fondem, ve kterém je alokováno nejvíc finančních prostředků, je Fond Jistota. Z Fondu Jistota jsou podporovány víceleté projekty, jejichž cílem je dlouhodobě působit na vybranou oblast s cílem jejího rozvoje.  Organizace k podpoře z Fondu Jistota oslovuje Nadace sama, není tudíž možné o tuto podporu požádat.

Srdeční záležitost je program pro zaměstnance Komerční banky s cílem finančně podpořit organizace, u nichž se dobrovolnicky angažují. Žádosti se sbírají pouze jedenkrát v roce.

Fond pro zaměstnance KB shromažďuje finanční rezervy na podporu zaměstnanců Komerční banky, kteří se ne vlastním zaviněním ocitli v tíživé životní situaci.

Posledním fondem, v rámci něhož Nadace přerozděluje své prostředky, je Fond Skupiny KB. Zde jsou vybírány projekty ke společné podpoře s dceřinými a sesterskými společnostmi Komerční banky, kteří Nadaci každoročně přispívají.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: