Fond Jistota zajišťuje financování navázaných víceletých projektů. Bohužel není možné žádat o podporu z tohoto fondu, jelikož Nadace potenciální partnery k dlouhodobé spolupráci oslovuje sama. Volbě dlouhodobého partnera vždy předchází úspěšně realizovaný Nadací podpořený projekt z Otevřeného fondu.

Aktuálně běžící projekty financované z Fondu Jistota:

Raná péče a péče o děti

 

Pomoc odloženým dětem

Nadace Jistota se zaměřuje na ranou péči o dítě v podobě podpory spolku Babybox pro odložené děti – Statim.
Babyboxy jsou pro odložené děti často poslední záchranou. Rodičky zde mohou odkládat děti, o které se nemohou či nechtějí starat. Tento projekt, u jehož počátku Nadace stála, se dokázal zařadit mezi nejvýznamnější projekty v zemi. Nadace Jistota pomohla otevřít již 20 babyboxů po celé České republice. Kromě pravidelných prohlídek a oprav babyboxů v současnosti Nadace financuje také výměny zastaralých bedýnek za babyboxy s novou, modernější technologií.

V roce 2015 přispěla Nadace na opravy a obnovy babyboxů částkou přesahující půl milionu korun. Sdružení Babybox se tedy podařilo z nadačních prostředků zachránit od svého počátku do června 2016 celkem 46 dětí.
Nadace patří k nejvýznamnějším partnerům Babyboxů v České republice. Přispívá tak k ochraně toho nejcennějšího, začínajícího lidského života.

Raná diagnostika autistických dětí


V roce 2015 Nadace zahájila víceletý projekt s organizací Národní ústav pro autismus - NAUTIS (dříve Apla). Nadace poskytla finanční prostředky na otevření nového centra pro ranou diagnostiku a terapie dětí s poruchou autistického spektra. V rámci tohoto projektu se Nadace zavázala poskytovat tříletou podporu v celkové částce přesahující 750 tisíc korun, v roce 2015 z toho již bylo vyčerpáno necelých 300 tisíc.

 


Sociální hendikep

 

Pomáháme rodinám v krizi


V roce 2015 Nadace zahájila dlouhodobý projekt s Domem Tří Přání, jemuž poskytla finanční prostředky na otevření nového centra v oblasti s vyšším výskytem lidí sociálně znevýhodněných. Dům Tří přání pracuje s dětmi a jejich rodinami, které se z různých důvodů ocitli v krizové situaci. Nadace se zavázala organizaci podporovat po dobu tří let celkovou částkou přesahující 2 miliony korun. V roce 2015 bylo z této částky vyčerpáno 300 000 Kč
 

Doprovázení mladých lidí z dětských domovů


V programu Doprovázení dáváme dětem a mladým lidem z dětských domovů naději na hodnotný život a doprovázíme je na cestě k samostatnosti.

V roce 2015 Nadace financovala výzkum organizace Mimo domov z.s., který odhalil klíčové problémy, se kterými se tato cílová skupina při svém odchodu z dětského domova potýká.
Na základě zjištění vyplývající z výzkumu pak Nadace v závěru roku uskutečnila program na podporu organizací věnujících se systematickému doprovázení mladých lidí z dětských domovů na jejich cestě za osamostatněním se. V tomto programu byly podpořeny organizace Slezská diakonie pomáhající v ostravském regionu, Letní dům z.ú. ve středočeském kraji a Centrum Don Bosco působící na Pardubicku.
Celkem bylo na tyto projekty rozděleno 330 000 Kč a dalších 473 000 Kč bylo rozděleno v první polovině roku 2016.

Sportem proti kriminalitě


Nadace jistota také dlouhodobě podporuje organizaci Sport bez předsudků, jejímž cílem je sportovními aktivitami předcházet vzniku patologických jevů. Na aktivity této organizace pomáhající dětem ze sociálně vyloučených lokalit Nadace přispěla částkou 135 000 Kč.


Zdravotní hendikep


Dalším z dlouhodobých projektů Nadace Jistota je podpora hendikepovaných atletů. Nadace dlouhodobě podporuje organizace Atletika vozíčkářů a Český ragbyový svaz vozíčkářů.

Hendikepovaní sportovci

Dlouhodobě přispíváme organizacím hendikepovaných sportovců, konkrétně Atletice vozíčkářů, které jsme v roce 2015 přispěli na účast atletů na mistrovství světa, a Českému ragbyovému svazu vozíčkářů, který z nadačních prostředků pořídil speciální sportovní vozík. Celkem jsme hendikepovaným sportovcům rozdělili 545 000 Kč


Podpora hospicové péče

 

Podpora domácích hospiců


Vzhledem k dlouhodobým a prozatím neúspěšným snahám domácích hospiců navázat spolupráci se zdravotními pojišťovny, aby se tak domácí hospicová péče stala součástí nehrazené zdravotnické péče, se Nadace Jistota rozhodla domácím hospicům situaci alespoň ulehčit. Zavázala se tak každoročně věnovat domácím hospicům sdruženým v Asociaci hospicové a paliativní péče půl milionu korun na zajištění osobních nákladů zdravotních sester, které v prostředí domovů péči poskytují. V roce 2015 bylo z tohoto příspěvku bylo vyčerpáno 500 tisíc Kč.


Podpora kamenných hospiců


Každoročně také Nadace Jistota poskytuje v rámci společného projektu s Asociací poskytovatelů hospicové a paliativní péče finanční příspěvky na vybavení kamenných hospiců). Díky tomu se podílíme na zvyšování kvality péče a pohodlí pacientů i ošetřujícího personálu.
V roce 2015 Nadace Jistota rozdělila téměř 300 tisíc korun vybraným hospicovým zařízením na nákup potřebného vybavení.

Podpora vzdělávání a osvěty

Další dlouhodobé projekty zaměřené na paliativní péči navázala Nadace také s Cestou domů a Centrem paliativní péče. V tomto případě se Nadace rozhodla věnovat prostřědky nikoli do přímé péče, ale do šíření osvěty a informací o paliativní péči. V rámci společných projektů proběhnou stáže a semináře pro širokou veřejnsot organizované Cestou domů a odborné kurzy zaměřené na paliativní péči. S Centrem paliativní péče má Nadace navázaný program podpory vzdělávání studentů lékařských fakulty v oblasti paliativní medicíny.

 

 

Aktuálně  Nadace přispívá na tyto dlouhodobé projekty:

 

  • BABYBOX pro odložené děti – Statim, z.s. – obnovy a modernizace Nadací zřízených Babyboxů v uplynulých letech a jejich pravidelné opravy.
  • APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem Praha – cílem tohoto projektu je vybudovat a provozovat centrum rané diagnostiky a terapie pro děti s poruchou autistického spektra
  • Dům Tří Přání – otevření nového Centra Domu Tří přání s cílem rozšířit poskytování služeb do jiných regionů Prahy.
  • Atletika vozíčkářů – Nadace Jistota pravidelně poskytuje příspěvek na realizaci sportovních aktivit hendikepovaných atletů
  • Sport bez předsudků – V tomto projektu jsou alokovány prostředky na pravidelnou realizaci sportovních aktivit určených na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů
  • Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče – Nadace každoročně rozdělí příslušnou částku  mezi Asociací zvolené členy na vybavení kamenných hospiců a provoz domácí hospicové péče.
  • Cesta domů, z.ú. – Nadačně finančně zaštiťuje projekt Cesta domů vzdělává, jehož cílem je vytvořit vzdělávací plán pro stávající lékaře týkající se problematiky hospicové a paliativní medicíny
  • Centrum paliativní péče – Nadace finančně přispívá na realizaci projektu Víc než jen léčit – kampaň zaměřenou na studenty lékařských fakult s cílem obohatit je o znalosti z problematiky paliativní medicíny
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: