V této sekci bychom Vás rádi seznámili se strukturou fondů Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota, kdo je oprávněný žadatel a jak je nejlepší postupovat, chcete-li získat podporou nadace pro vaší organizaci.

AKTUÁLNĚ jsou otveřené tyto výzvy:

  • Momentálně není otevřená žádná grantová výzva. Ale již 10. dubna nás čeká vyhlášení III. výzvy Otevřeného fondu Správní rady. Tentokrát zaměřené na hospicovou a paliativní péči. Více tady.

Nadace Jistota rozděluje své finanční prostředky do pěti základních fondů, v rámci nichž přispívá na vybrané projekty zapadající do Strategie Nadace. Chcete-li se dozvědět více o oblastech, na něž přispíváme, potřebné informace najdete na tomto odkaze. Nadace podporuje výhradně nestátní neziskové organizace. O nadační příspevěk tak nemohou žádat jiné právní formy jako s.r.o., příspěvkové organizace a další. Není také v našich silách zabývat se individuálními žádostmi. Jedinou vyjímkou je Fond pro zaměstnance Skupiny KB.

Chcete požádat u Nadace Jistota o příspěvek?

Žadatelé z neziskových organizací mohou požádat o finanční pomoc v rámci Otevřeného fondu Správní rady. Sběr žádosti probíhá třikrát až čtyřikrát v roce a o aktuálních termínech se vždy dozvíte přímo na stránce tohoto fondu.

Další projekty Nadace

Fondem, ve kterém je alokováno nejvíc finančních prostředků, je Fond Jistota. Z Fondu Jistota jsou podporovány víceleté projekty, jejichž cílem je dlouhodobě působit na vybranou oblast s cílem jejího rozvoje.  Organizace k podpoře z Fondu Jistota oslovuje Nadace sama, není tudíž možné o tuto podporu požádat.

Srdeční záležitost je program pro zaměstnance Komerční banky s cílem finančně podpořit organizace, u nichž se dobrovolnicky angažují. Žádosti se sbírají pouze jedenkrát v roce.

Fond pro zaměstnance Skupiny KB shromažďuje finanční rezervy na podporu zaměstnanců Komerční banky, kteří se ne vlastním zaviněním ocitli v tíživé životní situaci.

Posledním fondem, v rámci něhož Nadace přerozděluje své prostředky, je Fond Skupiny KB. Zde jsou vybírány projekty ke společné podpoře s dceřinými a sesterskými společnostmi Komerční banky, kteří Nadaci každoročně přispívají.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: