V této sekci bychom Vás rádi seznámili se strukturou fondů Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota.

AKTUÁLNĚ jsou otveřené tyto výzvy:

  • IV. kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zaměstnávání zdravotně hendikepovaných. Více zde.

  • Další ročník Srdečních záležitostí se koná již toto léto. Více zde.

Najdete nás také na sociálních sítích! Pokud nechcete, aby vám něco uniklo, sledujte nás. 

Nadace Jistota rozděluje své finanční prostředky do pěti základních fondů, v rámci nichž přispívá na vybrané projekty zapadající do Strategie Nadace. Chcete-li se dozvědět více o oblastech, na něž přispíváme, potřebné informace najdete na tomto odkaze.

Chcete požádat u Nadace Jistota o příspěvek?

Žadatelé z neziskových organizací mohou požádat o finanční pomoc v rámci Otevřeného fondu Správní rady. Sběr žádosti probíhá třikrát až čtyřikrát v roce a o aktuálních termínech se vždy dozvíte přímo na stránce tohoto fondu.

Další projekty Nadace

Fondem, ve kterém je alokováno nejvíc finančních prostředků, je Fond Jistota. Z Fondu Jistota jsou podporovány víceleté projekty, jejichž cílem je dlouhodobě působit na vybranou oblast s cílem jejího rozvoje.  Organizace k podpoře z Fondu Jistota oslovuje Nadace sama, není tudíž možné o tuto podporu požádat.

Srdeční záležitost je program pro zaměstnance Komerční banky s cílem finančně podpořit organizace, u nichž se dobrovolnicky angažují. Žádosti se sbírají pouze jedenkrát v roce.

Fond pro zaměstnance KB shromažďuje finanční rezervy na podporu zaměstnanců Komerční banky, kteří se ne vlastním zaviněním ocitli v tíživé životní situaci.

Posledním fondem, v rámci něhož Nadace přerozděluje své prostředky, je Fond Skupiny KB. Zde jsou vybírány projekty ke společné podpoře s dceřinými a sesterskými společnostmi Komerční banky, kteří Nadaci každoročně přispívají.

 

 

 

 

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: