Nadace Jistota poskytuje nadační příspěvky na realizaci projektů nestátních neziskových organizací s veřejně prospěšným charakterem a s důrazem na sociální a zdravotní hendikep. O příspěvek je možné požádat prostřednictvím formuláře a to na základě příslušné grantové výzvy aktuální dle grantového kalendáře. Nadační příspěvky mimo tento rámec (zadání a termíny) neposkytujeme a ani je nejsme schopni projednávat.

Otevřený fond Správní rady
I. výzva

Raná péče a péče o předškolní děti

Zejména se jedná o komplexní podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem zvýšení kvality života dětí.

 • 5. 12. 2017 - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 5. 12. zde
 • 22. 1. 2018 (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 2. 2. 2018 - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Otevřený fond Správní rady
II. výzva

Sociální hendikep

Zejména se jedná o prevenci výchovných a vztahových problémů u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívající mládeže.

 • 9. 1. 2018 - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 9. 1. zde
 • 19. 2. 2018 (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 2. 3. 2018 - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Fond Skupiny KB

Posílení kvality života seniorů

Zejména se jedná o komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití.

 • 6. 2. - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 6. 2. zde
 • 21. 3. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 6. 4. - projekty projedná Správní rada nadace v 1. kole
 • 9. 4. - 23.4. - projekty projednají zástupci dceřiných a sesterských společností Komerční banky (Skupina KB) ve 2. kole
 • 9. - 11. 5. - vyhlášení výsledků; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Otevřený fond Správní rady
III. výzva

Hospicová a paliativní péče

Zejména se jedná o péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a podporu jejich blízkých. Dále pak aktivity, které směřují ke zlepšení péče o umírající a zlepšování kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí.

 • 10. 4. - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 10. 4. zde
 • 21. 5. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 1. 6. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Otevřený fond Správní rady
IV. výzva

Prevence sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných

Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce.

 • 5. 6. - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 5. 6. zde
 • 27. 8. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 7. 9. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Srdeční záležitost

Rozšíření a zkvalitnění služby neziskové organizace, ve které působí jako dobrovolník zaměstnanec Skupiny Komerční banky

 • 7. 6. - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 7. 6. zde
 • 10. 9. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 26. 9. - setkání hodnotící komise
 • 5. 10. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden (od 8. 10.).
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: