Otevřený fond Správní rady

I. výzva

Zaměření:

Raná péče a péče o předškolní děti

Podrobné vyhlášení

 • 3. 1. - Vyhlášení
 • 31. 1. (12:00) – uzávěrka přijímaní projektů
 • 10. 2. – projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Otevřený fond Správní rady

II. výzva

Zaměření:

Sociální hendikep

 • 13. 2. - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 13.2. zde
 • 27. 3. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 7. 4. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Otevřený fond Správní rady

III. výzva

Zaměření:

Hospicová a paliativní péče

 • 10. 4. - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 10.4. zde
 • 22. 5. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 2. 6. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Fond skupiny KB

Zaměření:

Posílení kvality života seniorů

 • 10. 4. - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 10.4. zde
 • 22. 5. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 2. 6. - projekty projedná Správní rada nadace
 • 19. - 23. 6. – vyhlášení výsledků; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Otevřený fond Správní rady

IV. výzva

Zaměření:

Prevence sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných

 • 5. 6. - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 5.6. zde
 • 21. 8. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 •  8. 9. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Srdeční záležitost

Zaměření:

Rozšíření a zkvalitnění služby neziskové organizace, ve které působí jako dobrovolník zaměstnanec skupiny Komerční banky

 • 5. 6. - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 5.6. zde
 • 11. 9. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 26. 9. – setkání hodnotící komise
 • 6. 10. a 3. 11. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden (od 6. 11.).
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: