II. kolo Otevřeného fondu je zaměřené na dospívající mládež

II. kolo Otevřeného fondu 2018 - Sociální hendikep

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zejména se jedná o prevenci výchovných a vztahových problémů u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívající mládeže. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

ZASLANÉ ŽÁDOSTI MUSÍ VYHOVOVAT NÁSLEDUJÍCÍM POŽADAVKŮM

 • Oblast prevence výchovných a vztahových problémů u dětí a dospívající mládeže
 • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
 • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 1. A. prevence rizikového chování na sociálních sítích
 2. B. prevence, diagnostika a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte
 3. C. podpora v náročných životních situacích (rozvody, problémové a ve výchově selhávající rodiny, sociálně vyloučené lokality, atp.)

FORMY DOBRÉ PRAXE

 1. a. krizová pomoc, poradenství a doprovázení
 2. b. sociálně terapeutické činnosti
 3. c. komplexní a multidisciplinární práce s celou rodinou

Online formulář najdete na konci této stránky. Pro všechny výzvy Otevřeného fondu je společný. 

VÝZVA KE STAŽENÍ - SOCIÁLNÍ HENDIKEP (doc)

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

ONLINE FORMULÁŘ PRO ŽADATELE

Pozn.: Pozornost věnujte nápovědě u položky "Účel použití příspěvku" (otazník v červeném čtverečku)! V Příloze "Komentář k projektu" uveďte také plánovanou komunikaci projektu směrem k veřejnosti a více rozepište svůj projekt (žádost). Rozpočet uvádějte vždy položkový, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. V Příloze "Oblast činností - Základní informace" napište více o vaší organizaci. Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

Informace o subjektu

Kontaktní údaje

Příspěvek

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu.

V případě, že Vám byl příspěvek poskytnut vícekrát, doplňte prosím informace do níže umístěného pole Poznámka.

Přílohy

Potřebujete podpořit při realizaci projektu, který zapadá do strategie rozdělování prostředků Nadace Jistota? Vyplňte pečlivě Dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku pomocí online formuláře. Chcete-li mít přehled o výzvách a uzávěrkách, sledujte nás na našich Facebookových stránkách.

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU

Délka trvání projektu je 12 měsíců od podpisu smlouvy.

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Snažíme se všem žadatelům vycházet maximálně vstříc, nicméně i my jsme nuceni náklady některých typů zamítat.  Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, příspěvkovým organizacím a jiným nadacím či nadačním fondům Nadace bohužel nepřispívá. Aktuálně také nepodporujeme investiční náklady (přestavby, rekonstrukce, výstavby), režijní náklady (elektřina, nájem atp.) či náklady na pořízení automobilů a pohonných hmot. Nadace přispívá na mzdy odborných pracovníků (v přímé péči), jiné osobní náklady (vedoucí pracovníci, účetní atp.) jsou však v tuto chvíli z podpory vyloučeny.

JAK NAPSAT PROJEKT?

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze „Komentář k projektu“. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu. O vaší organizaci nám napište především v příloze „Oblast činností – Základní informace“.

NA CO SI DÁT POZOR?

 • Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní (příloha „Rozpočet projektu“).
 • Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení.
 • Pokud uvádíte celkový rozpočet organizace, jasně vyznačte, jaké položky požadujete hradit od Nadace.
 • V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku budeme hradit a po jakou dobu.

HARMONOGRAM SOCIÁLNÍ HENDIKEP

 • 9. 1. 2018 - podrobné vyhlášení výzvy
 • 19. 2. 2018 (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 2. 3. 2018 - projekty projedná Správní rada nadace

KONZULTACE

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou. Kontakty najdete zde.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: