III. kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěných v lůžkových hospicích a podporu mobilní domácí hospicové péče.

Již III. letošní kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěných v lůžkových hospicích a podporu mobilní domácí hospicové péče. Zejména se jedná o péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a podporu jejich blízkých. Dále pak aktivity, které směřují ke zlepšení péče o umírající a zlepšování kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí.
 
Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek. 
 

ZASLANÉ ŽÁDOSTI MUSÍ VYHOVOVAT NÁSLEDUJÍCÍM POŽADAVKŮM

 • Oblast hospicové a paliativní péče
 • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
 • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí  50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE (UZNATELNÉ NÁKLADY)

 • A. odborné stáže, praxe a vzdělávání pro pracovníky mobilních a stacionárních hospiců v přímé péči
 • B. náklady spojené výhradně s přímou péčí o umírající nemocné a nemocné v terminálním stádiu
 • C. pokrytí provozních nákladů spojených s péčí a podporou o pozůstalé

Pozn.: Kombinace výše popsaných příkladů dobré praxe (A., B., C.) je možná. Dokonce žádoucí. Budeme rádi, pokud nebudou všechny žádosti jen čistě na pokrytí mzdových nákladů.

 
Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.
 
Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.
 

ONLINE FORMULÁŘ PRO ŽADATELE (do 21. 5. 2018, do 12 hodin) Nezapomeňte  e-mailem odeslat do nadace i 3 povinné přílohy! 

POZOR! Kvůli fatálnímu selhání našeho klasického online přihlašování, je nutné zaslat přílohy k žádosti klasicky e-mailem. V Příloze 1 "Komentář k projektu" uveďte plánovanou komunikaci projektu směrem k veřejnosti a více rozepište svůj projekt (žádost). V příloze 2 "Rozpočet projektu" uvádějte vždy položkový rozpočet, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. V Příloze 3 "Oblast činností" napište více o vaší organizaci. Struktura i formát příloh není předepsán. Všechny 3 přílohy odešlete e-mailem na adresu: dora_novakova@kb.cz a do předmětu e-mailu uveďte "OF_Hospice_název vaší organizace".

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JSOU

 1. 1. registrace pomocí online formuláře
 2. 2. zaslání 3 povinných příloh e-mailem

VÝZVA KE STAŽENÍ (doc)

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Snažíme se všem žadatelům vycházet maximálně vstříc, nicméně i my jsme nuceni náklady některých typů zamítat.  Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, příspěvkovým organizacím a jiným nadacím či nadačním fondům Nadace bohužel nepřispívá. Aktuálně také nepodporujeme investiční náklady (přestavby, rekonstrukce, výstavby), režijní náklady (elektřina, nájem atp.) či náklady na pořízení automobilů a pohonných hmot. Nadace přispívá na mzdy odborných pracovníků (v přímé péči), jiné osobní náklady (vedoucí pracovníci, účetní atp.) jsou však v tuto chvíli z podpory vyloučeny. Délka trvání projektu je 12 měsíců od podpisu smlouvy.

JAK NAPSAT PROJEKT?

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze „Komentář k projektu“. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu. O vaší organizaci nám napište především v příloze „Oblast činností – Základní informace“.

NA CO SI DÁT POZOR?

 • Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní (příloha „Rozpočet projektu“).
 • Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení.
 • Pokud uvádíte celkový rozpočet organizace, jasně vyznačte, jaké položky požadujete hradit od Nadace.
 • V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku budeme hradit a po jakou dobu.

HARMONOGRAM

 • 10. 4. - podrobné vyhlášení výzvy
 • 21. 5. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 1. 6. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

KONZULTACE

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou. Kontakty najdete zde.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: