Pátý ročník Srdečních záležitostí je za námi. Těšíme se na další!

Další ročník Srdečních záležitostí vypukne 5. 6. 2018 a sběr žádostí bude probíhat až do 10. 9. 2018. Začátkem podzimu se tak všichni předkladatelé projektu dozvědí o své případné úspěšnosti.

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na zdravotně-sociální oblast a oblast rozvoje občanské společnosti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč. Od června se tak může každý zaměstnanec Skupiny KB přihlásit do programu na podporu svého „srdečního“ projektu.

Cílem je umožnit rozšíření a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec - dobrovolník sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje.

Program Srdeční záležitost funguje od září 2013. O uplynulých ročnících se dočtete v následujících odkazech - Srdeční záležitost 2013Srdeční záležitost 2014 a Srdeční záležitost 2015 a Srdeční záležitost 2016 a Srdeční záležitost 2017.

Projekt musí být realizován na území České nebo Slovenské republiky a základní požadavek je, aby žadatel prokázal své dlouhodobé dobrovolnické nasazení v dané organizaci. Přednost bude dána projektům na podporu rané péče u dětí předškolního věku, sociálně či zdravotně hendikepovaných dětí, dospívajících, dospělých či seniorů a na podporu paliativní a hospicové péče.

Program Srdeční záležitost je specifický i tím, že došlé žádostí hodnotí zaměstnanci Skupiny KB, kteří Nadaci podporují a jsou jejími pravidelnými dárci. V letošním ročníku bude výběr jen na nich.

Formulář žádosti a Podmínky naleznete zde na webu Nadace Jistota a Intranetu KB od 5. 6. 2018.

V předchozích letech bylo celkem podpořeno 58 projektů v celkové částce 4,8 milionu korun. Programu se zúčastnili zaměstnanci z centrály i z regionů, z Komerční banky i dceřiných společností, z České i Slovenské republiky. Pokryto bylo téměř celé území ČR.

 

Základní podmínky výběrového řízení

Projekt bude odpovídat účelům nadace, kterým je:

  • aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti.
  • aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti
  • podpora vzdělávání

Přednost budou mít ty projekty, které budou zaměřeny na podporu

  • rané péče u dětí předškolního věku
  • zkvalitnění života, snížení rizik sociálního vyloučení anebo aktivizaci sociálně či zdravotně hendikepovaných dětí, dospívajících, dospělých či seniorů
  • na podporu paliativní a hospicové péče

Projekt bude realizován na území České republiky nebo Slovenské republiky

Projekt nesměl být podpořen ve všech třech předchozích ročnících


PROSTŘEDKY nebudou použity

  • na financování tzv. režijních nákladů - na úhradu na energie, vodu, telefony apod.
  • přihlásit se mohou pouze zaměstnanci KB a dceřiných společností, kteří nejsou v nástupní či výpovědní lhůtě
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: